//ledsource.nl/wp-content/uploads/EIA-Rijksdienst.png

>> Belastingvoordeel

Subsidie door (EIA) Energie Investeringsaftrek en kleinschaligaftrek

https://ledsource.nl/wp-content/uploads/2019/01/Ministerie-200x80.gif

https://ledsource.nl/wp-content/uploads/2019/01/EIA-200x200.png

Energie-Investeringsaftrek (EIA)

Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.

Steeds meer ondernemers investeren in energiezuinige systemen en duurzame technieken. Zij gebruiken hierdoor minder aardgas en elektriciteit. Door gebruik te maken van de EIA-regeling besparen deze bedrijven echter niet alleen op de energiekosten, ze betalen ook een lager bedrag aan inkomsten- of vennootschapsbelasting, omdat de investeringskosten grotendeels aftrekbaar zijn.

Investeren in energiebesparing loont dus, maar hoe werkt de EIA-regeling precies?

Voorwaarden

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Behalve de afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) van deze bedrijfsmiddelen 41,5% extra aftrekbaar van de fiscale winst. U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

  • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2500.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia
  • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen. In de Energielijst staat welke bedrijfsmiddelen in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA. Daarnaast komen in aanmerking voor de EIA:bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst 2015 staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen de kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden

Hoe maakt u gebruik van de regeling?

  1. Binnen 3 maanden na de investering doet u een melding bij het Agentschap NL eLoket.
  2. U ontvangt een ontvangstbevestiging die u moet bewaren bij uw boekhouding.
  3. Geef de energie-investeringsaftrek aan in uw aangifte. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte. Eventueel wordt die beslissing ondersteund door een advies van Agentschap NL.

Meer informatie  

  • Meer informatie over de EIA vindt u op www.agentschapnl.nl/eia
  • HMet de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven.

Bovenstaande informatie is en word verstrekt door de belastingdienst en kunt u vinden op deze link:

Energie-Investeringsaftrek

Verdere informatie betrefende de MIA en VAMIL afschrijvingen kunt u vinden op deze link: 

Milieu-Investeringsaftrek